Skip NavigationMenu

12.04 Tulostusominaisuuksien vaikutus käytettävyyteen

Tulostusominaisuudet vaikuttavat siihen, miten helposti erotettavia yksityiskohdat ovat tulosteessa.

Ryhmiä on kolme: tulostimet tietyllä pistekuviolla, tulostimet ilman kuviota ja kuohupaperi.
Katso täältä kaikkien tuettujen mallien ominaisuuksien varmistamiseksi.

Lue tämä, niin tiedät, miten eri piirtotyökalujen ominaisuuksia muutetaan.

Tulostusominaisuuksien vaikutus käytettävyyteen

Kuva 1. Eri tulostusominaisuuksien vertailua.

Tietty pistekuvio

Monissa pistetulostimissa pisteiden etäisyys toisistaan on muuttumaton. Tällöin kannattaa eri objektien väliin jättää ainakin yhden pisteen kokoinen väli, jotta ne on helpompi erottaa toisistaan.

Viivan paksuus Rajoitettu tiettyyn pistemäärään
Vinot viivat ja kaaret Muodostetaan pienillä pysty- ja vaakasuuntaisilla osilla
Riviväli Vähintään yksi piste
Viivatyylit Rajoitettu niin että jokaisen kuvion on oltava vähintään yhden pisteen kokoinen
Rakenteet Rajoitettu tietynlaisiin johtuen viivan minimikoosta

Tulostimet ilman tiettyä pistekuviota

Joissakin tulostimissa pisteiden paikalla ei ole merkitystä. Tällöin minimimäärä on kuitenkin yksi piste.

Viivan paksuus Vähintään yksi piste
Vinot viivat ja kaaret Todella tarkkoja johtuen pisteiden asettelusta mihin kohtaan paperia tahansa
Riviväli Vapaa mutta suositellaan vähintään yhden pisteen väliä
Viivatyylit Rajoitettu niin että jokaisen kuvion on oltava vähintään yhden pisteen kokoinen
Rakenteet Minimikoko ja -väli rakenteiden välillä ei salli liukuvia muotoja

Kuohupaperi

Voit käyttää tarkkoja yksityiskohtia, jotka voidaan huomata tuntoaistilla.

Viivan paksuus Vähintään yksi pikseli
Vinot viivat ja kaaret Todella tarkkoja ilman rajoitteita
Riviväli Pienetkin aukot voivat olla tunnistettavia korkean tarkkuuden vuoksi
Viivatyylit Yksityiskohtaisia tyylejä voidaan käyttää
Rakenteet Yksityiskohtaisia rakenteita voidaan käyttää

Muuttuva pistekorkeus

Jotkin tulostimet tukevat muuttuvaa pistekorkeutta.

Tämä toiminto on käytettävissä vain, jos tulostimesi tukee sitä. Katso täältä tätä tukevat tulostinmallit ja täältä ominaisuuden käyttöohjeet.