Skip NavigationMenu

12.06 Usean mallin tulostaminen; vihkonen

Valitse Tiedosto-valikosta Tulosta useita malleja.

Huomaa: vihkossa sivut ovat oikein päin, joten voi olla hyödyllistä ottaa pois käytöstä oikean yläkulman merkki.

Luettelon valmistelu TXT-tiedostona

Voit luoda luettelon kahdella tavalla. Voit valita suoraan tulostettavat tiedostot (1A) tai valmistella tulostusluettelon etukäteen (1B).

1a. Useiden tiedostojen valinta

Voit valita halutut tiedostot. Pidä Ctrl-näppäintä painettuna lisätäksesi yksittäisiä tiedostoja, tai Shift lisätäksesi monia. Kun olet valinnut haluamasi tiedostot, valitse Avaa.

Seuraavassa ikkunassa voit tallentaa luettelon TXT-tiedostona myöhempää käyttöä varten. Se on tallennettava kansioon, jossa tulostettavat mallit ovat. Voit myös ohittaa TXT-tiedoston luomisen valitsemalla Peruuta.

1b. Käytä aiemmin luotua luetteloa (TXT)

Voit luoda luettelon etukäteen millä tahansa tekstieditorilla, tai valita aiemmin luodun luettelon.

Jokainen rivi sisältää yhden tiedoston, mukaanlukien päätteen. Jos tiedosto sijaitsee alikansiossa, kirjoita alikansion nimi ensin ja sitten kauttaviiva. Varmista, että tiedostonimet ovat oikein. Voit tulostaa mallin useampaan kertaan kirjoittamalla useita rivejä, joilla se esiintyy. Tulostusluettelo näyttää tältä:

tiedosto 1.bpx
kansio/tiedosto 2.bpx
tiedosto 3.bpx

Tallenna luettelo .txt-tiedostona mallit sisältävään kansioon. Valitse sitten TactileViewissä Tulosta useita malleja ja sitten Yksi valinta useilla tiedostonimillä.

2. Valitse tulostusjärjestys

Seuraavassa ikkunassa valitaan tulostusjärjestys. Voit valita alkuperäisen, käännetyn alkuperäisen, aakkosjärjestyksen tai käännetyn aakkosjärjestyksen.

Tiedostoja, joita ei löydetä, ei tulosteta, vaan tulostustyö jatkuu seuraavasta tiedostosta.

Tekstin ja kuvan yhdistäminen

Voit upottaa TactileView-malleja Duxbury Braille Translatoriin (DBT).

Katso lisää