Skip NavigationMenu

3.04 Pikanäppäimet

Seuraavat näppäinkomennot ovat käytettävissä. Piirtotyökalukomentoja voidaan myös mukauttaa (katso alla).

Näet hiiren ja näppäimistön yhdistelmäkomennot kohdasta Yhdistelmäkomennot.

TactileView-komennot
Ctrl+B Sulauta valittu objekti bittikarttaan
Ctrl+E Avaa nykyinen tiedosto tutkintatilassa: puhe ja ääni
Ctrl+I Toista äänityyli
Ctrl+J Objektin ominaisuudet
Ctrl+K Pikavalikko
Ctrl+L Valikkomalli (erityisesti ruudunlukijan käyttäjät)
Ctrl+R Selaa värejä
Ctrl+W Ota tilannekuva web-kameralla

Piirtotyökalut (oletukset)
T Tekstimerkintä
S Valitse alue
H Havaitse muoto
F Suodattimet
U Viivojen lisäys
E Kumi
L Suora viiva
Q Suorakulmio
C Ympyrä-ellipsi
N Kolmio
P Monikulmio
D Vapaa viiva tai suljettu muoto
O Pisteet
A Taulukko
G Kuvaaja
I Tuo
M Mammoth-pistekirjoitus
R Kirjaimet ja numerot
V Lisää äänimuistiinpano

Yleiset komennot
Ctrl+N Uusi
Ctrl+O Avaa
Ctrl+S Tallenna
Ctrl+Shift+S Tallenna nimellä
Nuolet Liikuta objektia tai ankkuria yhdellä pikselillä
Shift+Nuolet Liikuta objektia tai ankkuria kymmenellä pikselillä
Ctrl+X Leikkaa
Ctrl+C Kopioi
Ctrl+P Tulosta
Ctrl+Z Kumoa
Page Up Edellinen sivu
Page Down Seuraava sivu
Esc Ota piirtotyökalu pois käytöstä / poista objektin valinta
Ctrl+Tab Vaihda avoimien mallien välillä

Tekstin muokkaus
Home Rivin alku
End Rivin loppu
Ctrl+Home Tekstin alku
Ctrl+End Tekstin loppu
Shift+Nuolet Valitse tekstiä
Shift+Vasen napsautus Valitse tekstiä kohdistimesta hiireen
Del tai Askelpalautin Poista valittu teksti

Mukautetut piirtotyökalukomennot

Kohdasta Asetukset> Näppäinkomennot voit muuttaa piirtotyökalukomentoja. Klikkaamalla oikeanpuoleista saraketta pääset muuttamaan komentoja. Voit aina palata oletuksiin valitsemalla Palauta oletukset.

Muista, että tiettyä komentoa voi käyttää vain kerran, jolloin jokaiselle työkalulle tulee oma näppäimensä.