Skip NavigationMenu

4.01 Mallien luominen – monta tapaa

On monta tapaa luoda malli, riippuen siitä, millaista sisältöä haluat luoda.

1. Valmiit mallit katalogista
Katalogissa on tuhansia malleja. Voit etsiä mallia, ladata sen ja tehdä muutoksia ennen tulostamista.
Valitse katalogikuvake tai Portaali-valikosta Lataa malli katalogista ja muokkaa sitä.
LatauskuvakeKatalogi
2. Muunna kuvia Internetistä
Internetistä löytyy tuhansia kuvia, joista osa on varsin helposti muunnettavissa taktiiliseen muotoon. Jos valitaan ääriviivapiirrosja käytetään siihen oikea määrä suodattimia ja muita piirtotyökaluja, on taktiilinen versio valmis varsin nopeasti.
Kuvan muokkaus internetistä

Kuva 1. Taktiilinen ddiagrammi, joka perustuu Internet-kuvaan.

3. Muunna skannerin ja web-kameran kuvia
Web-kameran tai skannerin kuvia voidaan käyttää lähteenä, mutta niitä täytyy valmistella. Suodattimien käyttöja värien poistaminen ovat minimivaatimuksia, tällöin kuva voidaan muuntaa viivapiirrokseksi.
Aktivoi web-kamera -kuvakeaktivoi web-kamera
Nopea skannaus skannerilla -kuvakeNopea skannaus skannerilla
4. Luo malli tyhjästä
Piirtotyökaluilla voit luoda kokonaan uuden mallin. Tämä vaatii usein enemmän työtä kuin edellä kuvatut tavat, mutta on välttämätöntä silloin, kun sopivaa kuvaa ei löydy.

5. Luo yhtälöstä kuvaaja
kuvaajia käytetään paljon esimerkiksi matematiikassa. Kaikkia kuvaajia ei kuitenkaan voi muuntaa taktiiliin muotoon. TactileViewin matemaattiset työkalut auttavat sinua oikeanlaisten kuvaajien luonnissa perustuen yhtälöön.

Taktiili kuvaaja

Kuva 2. Taktiilinen kuvaaja käyttäen TactileViewin matemaattista moduulia.

6. Luo taktiileja karttoja
Voit luoda karttoja karttamoduulilla. Valitse Portaali-valikosat Luo kartta.
Voit luoda karttoja RouteTactile-sivustolla. Muisat, että mitä enemmän elementtejä karttaan asetat, sitä monimutkaisempi se on.
Taktiili kartta

Kuva 3. Taktiili kartta.

7. Yhdistä tekstiä ja kuvia yhdeksi asiakirjaksi
Voit joko luoda tekstejä TactileViewissä tai käyttää ulkoista ohjelmaa tekstin ja kuvien yhdistämiseen. Tällainen ohjelma on esimerkiksi Duxbury Braille Translator (DBT).
DBT:hen asetettu kuva

Kuva 4. TactileVIew-malli DBT:ssä.