Skip NavigationMenu

6.04 Havaitse muoto

Tätä käytetään esim. rakenteiden lisäämisen tiettyihin mallin osiin.

Valitse vasemmasta pystytyökalurivistä Tunnista muoto. Tämä tunnistaa tietyn alueen muodon ja merkitsee sen punaisella pisteviivalla. Napsauta sitten keskelle aluetta, jonka haluat tunnistaa.

Tunnisat muoto napsauttamalla aluetta mallissa

kuva 1. Alueen valitseminen.

Tunnista muotoTunnista muoto

Valinnan hienosäätö

Voit muuttaa ankkuripisteitä purppuraisilla merkeillä tai napsauttaa jotakin viivoista lisätäksesi ankkuripisteen.

Joskus pienet aukot aiheuttavat sen, ettei muotoa tunnisteta kunnolla, koska se ei ole suljettu.

Voit muuttaa tunnistuksen kriteereitä työkaluriviltä tai valikosta. Tällöin havaitun muodon ympärille saattaa ilmestyä ylimääräistä tyhjää tilaa.

Kriteereillä voit myös tunnistaa värillisten kuvien muotoja.

Kriteeri-ikkunassa on esikatseluosio, jossa valkoinen tarkoittaa valittua aluetta. Kun olet valmis, valitse Tunnista uudelleen.

Muuta tunnistuksen kriteereitäMuuta tunnistuksen kriteereitä

Tunnisat muoto -ikkuna

kuva 2. Tunnistuksen hienosäätö kriteereillä.

Lisää ominaisuuksia

Voit lisätä muotoon esimerkiksi ääriviivoja tai tekstiä.

Katso: Objektin ominaisuuksien muokkaaminen.

Lisää ominaisuuksia

Kuva 3. Lisää havaittuun muotoon ominaisuuksia.