Skip NavigationMenu

7.03 Pistetaulukot

Pistekirjoituksessa käytetään erilaisia taulukoita ja kirjoitustapoja. Seuraavassa on kerrottu TactileViewin tukemat tavat. Kun oikea pistetaulukko on valittu, syvällistä pistekirjoituksen tuntemusta ei tarvita.

Solun koko, tyhjä tila ja muuntomerkit

TactileView varmistaa, että standardisoituja etäisyyksiä käytetään sekä pistemerkin koon, pistemerkkien välisen etäisyyden että rivivälin suhteen. Pisteiden välinen etäisyys varmistaa, että objektien välillä on tarpeeksi etäisyyttä sormilla tunnusteltavaksi. Pisteruudukkoa voidaan käyttää näiden mittojen muuttamiseen.

Muuntomerkit, kuten numeromerkki ja ison kirjaimen merkki, asetetaan myös automaattisesti. Ne näytetään näytöllä vaaleanvihreällä värillä. Nämä muuntomerkit vaihtelevat rajusti kielten ja pistetaulukoiden välillä.

Pistesolu visualisoituna: pisteiden väli merkin sisällä (2,5 mm), merkkien väli (6 mm) ja riviväli (10 mm)

Kuva 1. Pistesolun koot.

Muuntomerkit

Kuva 2. Muuntomerkit, kuten ison kirjaimen merkki.

6- ja 8-pisteinen

6- ja 8-pisteisen kirjoituksen erot ovat mm. 8-pisteisen tekstin mahtuminen pienempään tilaan ja muuntomerkkien asettuminen pisteisiin 7 ja 8.

Pistenäytön käyttäjät voivat luoda TactileViewissä myös 8-pisteisiä pistemerkintöjä. Tällöin ririväli on automaattisesti suurempi niin, että ylimääräiset merkit mahtuvat pisteriville.

6- ja 8-pisteisen tekstin erot

Kuva 3. 6- ja 8-pisteisen tekstin erot.

Lyhennetty vai lyhentämätön

Kokonaisia sanoja, tavuja tai niiden osia voidaan merkitä yhdellä tai muutamalla pistemerkillä tilan säästämiseksi. Tätä kutsutaan lyhennekirjoitukseksi.

Esimerkiksi sana “the” on englannissa kolmen merkin pituinen, mutta lyhennekirjoituksessa se vie vain yhden pistemerkin.

Kun käytetään lyhennettyä pistetaulukkoa, nämä lyhenteet asetetaan automaattisesti. Lukijan on tällöin osattava kyseisen taulukon lyhennettyä pistekirjoitusta pystyäkseen lukemaan tekstiä. Tällöin myös mustavalkotekstin fonttikokoa pienennetään niin, että se asettuu samaan kohtaan pistetekstin kanssa.

Lyhennetty vs. lyhentämätön

Kuva 4. Pituusero lyhennetyn ja lyhentämättömän pistetekstin välillä.