Skip NavigationMenu

5.07 Pisteruudukko

Pisteruudukkoa käytetään tekstimerkintöjen tasaamiseen normaalissa ruudukossa sekä tietynlaisten pisteasiakirjojen saamiseksi.

Vertaa mittaruudukkoon täällä tai täällä.

Pisteruudukon elementit

Kuva 1. Pisteruudukko valinnaisella tasauskehyksellä.

Tekstimerkintöjen tasaus

Pisteruudukko koostuu pistemerkin kokoisista soluista. Sitä voidaan käyttää merkintöjen tasaamiseen niin, että merkit tulevat allekkain ja, kuten joissain pisteasiakirjoissa, rivivälit ovat samanlaisia koko asiakirjassa.

Oletuksena pistemerkinnät tasataan siten, että niiden reunat tulevat lähelle pisteruudukon reunaa. Vihreät katkoviivat näyttävät, onko merkintä ruudukossa. Voit poistaa tasauksen käytöstä asetuksissa ottamalla valinnan pois kohdasta “Tasaa tekstimerkinnät ruudukkoon” tai ottamalla tasauksen pois käytöstä tekstimerkinnän pikavalikosta. Jos tekstimerkintä ylittää ruudukon, sen kokoa muutetaan niin, että se mahtuu pisteruudukkoon.

Rivit ja merkit numeroidaan (numerot näkyvät pisteruudukon sivuilla). Oletuksena otsikkoteksti alkaa rivin 1 merkistä 1.

Vihreät katkoviivat osoittavat merkinnän olevan tasattu ruudukkoon

Kuva 1. Vihreät katkoviivat näyttävät merkinnän olevan tasattu ruudukkoon.

Pistesolun koko

Pistemerkin koko on standardisoitu, mutta kaikki pistetulostimet eivät sisällä resoluutiota, joka mahdollistaisi merkkien tulostamisen täsmälleen standardisoituina. Ruudukon solu näyttää todellisen tulostetun pistemerkin koon. Jos ruudukon vasemmassa yläkulmassa on punainen huutomerkki, eivät pistesolut vastaa standardisoitua pistemerkin kokoa.

Solujen koko muuttuu myös, jos valittuna on 8-pisteinen pistetaulukko.

Punainen huutomerkki ilmoittaa, etteivät pistemerkit ole standardikokoisia

Kuva 2. Punainen huutomerkki ilmaisee, etteivät pistemerkit ole standardikokoisia.

Lisätty ririväli

Voit lisätä asiakirjassa käytettävää riviväliä. Esimerkiksi arvo 0,5 lisää tekstirivien väliin puolikkaan rivivälin. Tämä lisätty riviväli näkyy pisteruudukossa.

Voit valita tämän rivien 1 ja 2 välissä olevista punaisista merkeistä. Voit muuttaa arvoa myös ruudukkoasetuksista tai valitsemalla “Lisää riviväliä” ominaisuustyökaluriviltä tai valitun tekstimerkinnän pikavalikosta.

Lisätyt rivivälit pätevät sekä tekstimerkintöihin että pisteruudukkoon

Lisätyt ririvälit lisäävät pisterivien väliä sekä pisteruudukossa että pistemerkinnöissä.