Skip NavigationMenu

7.07 Pistemerkintöjen muokkaus

Tekstimerkintöjä voidaan muuttaa jälkikäteen.
Huomaa, että tekstimerkintöjä voidaan muokata vain samalla syöttötavalla, jolla ne on tehty. Niitä ei voi muuttaa tyypistä toiseen.

Lisätietoa saat täältä tai täältä.

Tekstimerkinnän sisällön muuttaminen
Kaksoisnapsauta tietokoneen näppäimistöllä tehtyä tekstimerkintää avataksesi muokkauskentän. Voit myös liikuttaa kohdistinta tekstissä ja muokata sitä mielesi mukaan. Voit myös käyttää normaaleja valintakomentoja, kuten Shift+nuolet..
Voit myös klikata merkintää hiiren oikealla painikkeella ja muokata sitä pikavalikosta.

Voit muokata pistesyötöllä tehtyä merkintää samalla tavalla.

Sisällön muokkaus muokkaustilassa

Kuva 1. Kaksoisnapsauta merkintää avataksesi muokkauskentän.

Rivillä olevien kirjainten määrän muuttaminen
Voit tehdä tämän raahaamalla tekstimerkinnän reunoja tai kirjoittamalla haluttu arvo (pikavalikko tai ominaisuustyökalurivi).

Jos tasauskehys on käytössä, rivin pituus muutetaan automaattisesti vain uusille tekstimerkinnöille. Vanhojen merkintöjen rivipituus täytyy säätää manuaalisesti.

Rivin pituuden muuttaminen raahaamalla reunoja

Kuva 3. Rivin pituuden muuttaminen raahaamalla merkinnän reunoja.

Tekstimerkinnän näkyminen näytöllä
Jos haluat piilottaa pisteet näkyvistä, valitse ominaisuustyökaluriviltä kohta “Piilota pisteet”. Tämä vaikuttaa kaikkiin tekstimerkintöihin. “Näytä pisteet” näyttää pisteet uudelleen.
Näet kaikki asetukset valitsemalla “Tekstimerkintöjen näkyminen näytöllä” joko asetuksista, ominaisuustyökaluriviltä tai valitun tekstimerkinnän pikavalikosta.
Teksti näytöllä -kuvakeTeksti näytöllä -kuvake
Näytä/piilota pisteetNäytä pisteet Piilota pisteet
Lisäriviväli/
Valitse “Lisäriviväli” joko ominaisuustyökaluriviltä tai valitun merkinnän pikavalikosta.

Muotoilu (kopiointi, leikkaus, liittäminen ja poisto)
Valitse haluttu merkintä.
Helpointa tämä on tehdä näppäinkomennoilla. Esimerkiksi leikkaus tapahtuu komennolla Ctrl+X.
Kopiointi tapahtuu komennolla Ctrl+C. Liittäminen tapahtuu komennolla Ctrl+V. Voit poistaa merkinnän käyttämällä Delete-näppäintä.

Merkintöjen siirto
Valitse merkintä ja klikkaa sen keskikohtaa. Tämän jälkeen voit raahata sen haluttuun kohtaan.
Voit siirtää merkinnän keskelle valitsemalla “Keskitä” sen pikavalikosta. Voit liikuttaa merkintöjä myös vain pysty- tai vaakasuunnassa.

Tekstimerkinnän siirto

Kuva 3. Nelinuolinen kohdistin ilmoittaa, että voit siirtää merkintää.

KeskitäKeskitä
Siirrä pysty-/vaakasuunnassaSiirrä pysty-/vaakasuunnassa

Merkintöjen koon muuttaminen (Mammoth ja mustavalkomerkit)
Voit skaalata Mammoth-tekstimerkintää, jolloin merkinnässä oleva pisteteksti muuttaa kokoaan automaattisesti. Voit myös valita merkinnän ja valita pikavalikosta “Pisteen koko”. Tällöin voit kirjoittaa koon prosentteina suhteessa normaalikokoisiin pistemerkkeihin. Oletus on 300%.

Voit skaalata myös mustavalkotekstiä sisältävää merkintää. Voit myös valita kohdan “Fontti” merkinnän pikavalikosta.

HUOMAA:
Tavallisia pistemerkintöjä ei voi skaalata, sillä normaalilla pistetekstillä on standardoitu merkkikoko.
Lue lisää >

Mammoth-pistekirjoituksen skaalaaminen

Kuva 4. Mammoth-pisteitä tai numeroita ja kirjaimia (mustavalkoteksti) voidaan skaalata.

Merkintöjen kierto
Valitse merkinnän pikavalikosta tai työkaluriviltä “Kierrä”. Kirjoita haluttu kiertoaste ja valitse OK. Voit myös käyttää Shift-näppäintä yhtä aikaa hiiren rullan kanssa.

Muista, että tulostimet, jotka tulostavat vain tietynlaista pistetekstiä (aina samanlaiset rivit) eivät tue tätä toimintoa.

KiertoKierto
Kirjainten ja numeroiden muokkaaminen
Kaksoisnapsauta merkintää avataksesi muokkausikkunan. Voit myös valita “Teksti ja sijainti” -kohdan ominaisuustyökaluriviltä tai merkinnän pikavalikosta.
 
Mammoth-pistekirjoituksen muokkaaminen
Kaksoisnapsauta merkintää avataksesi muokkausikkunan. Voit myös valita “Teksti ja sijainti” -kohdan ominaisuustyökaluriviltä tai merkinnän pikavalikosta.