Skip NavigationMenu

10.04 Objektien selaus ja valinta (Tab tai Shift+Tab)

Objektit on ryhmitelty objektiluetteloon (Ctrl+M). Sieltä voit avata myös jokaisen objektin pikavalikon muokkausta varten.

Voit valita objektin tai tekstimerkinnän valitsemalla sen tästä luettelosta ja painamalla OK.

Objektien ja tekstimerkintöjen välillä liikkuminen (Tab tai Shift+Tab)

Näillä komennoilla voit liikkua objektien ja tekstimerkintöjen välillä (Tab eteenpäin, Shift+Tab taaksepäin). Kulloinkin valittuna oleva objekti kohdistetaan ja sen nimi sekä sijainti ilmoitetaan.

Jos objektit on sijoitettu vaakatasoon, vasemmalla olevat objektit tulevat ensin.

Voit avata pikavalikon komennolla Ctrl+K tai Enter.