Skip NavigationMenu

11.03 Huomautuksia

Digitaalisen kynän käyttö vaatii erityistä kokemusta. Suosittelemme tiettyjen taitojen harjaannuttamista ennen niiden yhdistelmäkäyttöä TactileViewissä.

Suosittelemme, että jotkin suositukset täytetään ennen digitaalisen kynän käyttöä pettymysten välttämiseksi. Suosittelemme myös, että ruudunlukijan käyttöä TactileViewin kanssa on harjoiteltu.

Miksi piirtää kynällä ja TactiPadilla?

Haluatko digitalisoida TactiPadilla tekemäsi piirroksen? Haluatko jakaa digitaalisia mallejasi muiden kanssa? Haluatko käyttää TactileViewin objekteja lisätyn tarkkuuden saavuttamiseksi?

Jos vastasit “kyllä” johonkin näistä kysymyksistä, on kynän ja TactiPadin käytöllä etuja pelkkään TactiPadiin verrattuna. Toisissa tilanteissa molempien tuotteiden (TactileView ja TactiPad) erillinen käyttö on riittävä.

Tämä kysymys nousee esiin, kun digitaalisen mallin luomiseen käytetty ponnistus on verraten suuri.

Miksi käyttää ClickPadia?

Pistekirjoitusmerkeillä on standardoitu koko, ja ne vievät melko paljon tilaa. Tällöin äänien käyttö tilaa vievien pistemerkintöjen sijasta on usein mukavampaa ja helpompaa.
Äänisisältö voi olla tekstiä (tekstistä puheeksi) tai MP3-tiedostoja.

Katso äänityylien lisäämistä koskeva luku.