Skip NavigationMenu

12.05 Kuohupaperille tulostaminen

Kuohupaperi on paperia, jossa on lämpötilan vaikutuksesta kohoavia kemikaaleja. Tällöin saadaan aikaan tarkempia malleja kuin mitä pistekirjoituksella on mahdollista.
Kun malli on tulostettu mustesuihkutulostimella, se täytyy kuumentaa erikoisuunissa, jotta yksityiskohdat kohoaisivat. Tällöin kaikki ne kohdat, joissa on mustaa mustetta, kohoavat.
Lasertulostimet eivät ole suositeltuja, sillä niiden sisällä tapahtuva lämpötilan vaihtelu voi aiheuttaa kuohupaperin kohoamista jo tulostettaessa, mikä tukkii tulostimen.

Optimoi pistemerkin koko
Monien eri yritysten kuohupaperit ovat sopivia, mutta niillä kaikilla on oma suosituslämpötilansa ja kuumennusaikansa. Tästä johtue pisteet saattavat nousta liikaa tai liian vähän. Tämän voi kompensoida muuttamalla pistemerkin kokoa valitsemalla asetusvalikosta kohdan Tekstimerkinnän näyttö: tulostettaessa.

Mustavalkoteksti ja pistekirjoitus samassa tulosteessa
Pistemerkintöjen mustavalkoversiot voidaan tulostaa vaaleammalla värillä. Välttääksesi tekstin kohoamista, valitse sille jokin muu väri kuin musta.