Skip NavigationMenu

3.02 Käynnistyksen jälkeen

Tässä osassa on esitelty jotkin malleihin liittyvistä toiminnoista.

Ensivaikutelma

Vasemmassa reunassa näytetään paperin koko ja suunta.

Vasemmassa yläkulmassa on sana ‘Otsikko’. Tämä siksi, että ymmärtäisit taktiilisiin kuviin merkityn otsikon merkityksen.

Oikeassa yläkulmassa on merkki, jonka avulla sokea henkilö tietää, miten päin kuvaa luetaan. Tämä merkki on oikeassa yläkulmassa riippumatta paperin suunnasta. Suosittelemme sen pitämistä käytössä, mutta sen saa myös pois klikkaamalla.

Paperin reuna, otsikko ja oikean yläkulman merkki

Kuva 1. Yläosassa on otsikko, oikean yläkulman merkki ja punainen reuna paperin koolle ja suunnalle.

Suunta: pysty/vaaka

Valitsemalla oikean suunnan voit hyödyntää kaiken paperilla käytettävissä olevan tilan. Oikea suunta mahdollistaa myös pienten yksityiskohtien näkymisen.

On tärkeää tietää, ettei paperin suunnan vaihtaminen muuta kuvan kokoa, sillä kuvan taktiili laatu halutaan säilyttää. Saatat joutua muuttamaan mallin korkeutta ja leveyttä manuaalisesti raahaamalla sen ympärillä olevia merkkejä.

Muuta vaakaan Muuta vaakaan

Muuta pystyyn Muuta pystyyn

Pystystä vaakaan

Voit kääntää minkä tahansa mallin pystystä vaakaan. Tällöin saatat huomata, että mallin alaosa ei mahdu paperille ja että tulostettaessa tulostuisi useampi sivu. Voit pienentää mallia sopimaan uuteen paperikokoon käyttämällä oikeassa alakulmassa olevaa sinistä merkkiä. Käytä sitten purppuraa merkkiä oikean reunan keskellä.

Vaa’asta pystyyn

Saatat haluta kääntää vaa’an mallin pystyyn ja käyttää näin hyväksi pystyn paperin suuremman pituuden. Tällöin voit suurentaa kuvaa oikean alakulman sinisellä merkillä. Muista tarkistaa purppuraisilla merkeillä, että tyhjää paperia ei jää liikaa.
Katso myös ‘Paperin koko vs. mallin koko‘.

Rivi- ja pistenäkymä

Voit saada mallin näkyviin sellaisena, kuin pistetulostin sen tulostaisi. Voit käyttää rivitilaa piirtämiseen. Kun vaihdat pistenäkymään, kaikki viivat muutetaan yksittäisiksi pisteiksi, aivan kuten pistetulostin tekee.

Katso myös ‘Mallin tila: pistenäkymä/rivinäkymä‘.

Piste- ja rivinäkymän ero
Kuva 2. Ympyrä rivinäkymässä (vasen) ja pistenäkymässä (oikea) näyttää nykyisen pistetulostimen ominaisuudet.