Skip NavigationMenu

3.05 Vieritys- ja näppäinyhdistelmät

Joitakin toimintoja voidaan käyttää hiiren rullalla. Nämä on esitelty alla. Nämä toimivat piirtotilassa.

Toiminto Komento
vieritä pystysuunnassa rulla ylös/alas
lähennä Ctrl+rulla ylös
loitonna Ctrl+rulla alas
kierrä valittua objektia viisi astetta Shift+rulla ylös/alas
kierrä valittua objektia yksi aste Shift+Alt+rulla ylös/alas
suurenna/pienennä viivan paksuutta Shift+rulla ylös/alas
suurenna pistekokoa Shift+rulla ylös

Vieritä pystysuunnassa

Tämä toimiii mallialueella oltaessa.

Lähennä/Loitonna

Nämä toimivat kuten normaalit loitonna/lähennä.

Objektien kierto

Melkein kaikkia objekteja voidaan kiertää. Tämä voidaan tehdä joko syöttämällä arvot käsin tai – piirtoalueella oltaessa – yllämainitulla komennolla.

Pisteen koon ja viivan paksuuden muutos

Nämä voidaan asettaa joko kirjoittamalla arvot tai – piirtoalueella oltaessa – yllämainituilla komennoilla.