Skip NavigationMenu

5.01 Asettelutyökalut

Oikean yläkulman merkki
Tämä auttaa kääntämään kuvan oikein päin ilman, että kuvan sisältöä tarvitsee tutkia lainkaan.

Kun merkki on sininen, se tulostetaan. Voit valita tai poistaa sen valinnan napsauttamalla oikeassa yläkulmassa olevaa punaisat merkkiä. Voit valita Malli-valikosta myös kohdan Piirrä yläkulmamerkki.

Oikean yläkulman merkki

Kuva 1. Oikean yläkulman merkki näytöllä.

Merkin piirtokuvakeKuvake merkin ottamiseen käyttöön tai poistamiseen käytöstä

Tasausruudukot

Pisteruudukossa voit sijoitella malliin pistemerkintöjä, kun taas mittaruudukko näyttää objektien visuaaliset mitat.

Katso: Tasausruudukot.

Kuva sekä piste- että mittaruudukosta

Kuva 2. Osa mittaruudukosta ja pisteruudukosta.

Ruudun elementit Ruudun elementit
Näytä ruudukot Näytä ruudukot

Piste- ja viivanäkymä
Viivanäkymällä näet eri tulosteiden asettelun.

Katso: Tila: piste- ja viivanäkymä.


Pistemerkintöjen sijoittelu
Tällä ominaisuudella voit asettaa tekstimerkintöjä tarkasti malliin. Voit vaihtaa tämän käyttöön tai pois valitun tekstimerkinnän ominaisuustyökaluriviltä tai uuden tekstimerkinnän luontivaiheessa.

Jos tämä on käytössä, vihreä pisteviiva kertoo, kun merkintä lähestyy toista merkintää. Jos päästät irti hiirestä tässä kohtaa, siiretty merkintä napsahtaa automaattisesti oikeaan paikkaan. Sijoitetut tekstimerkinnät eivät ole varsinaisesti yhteydessä toisiinsa, mutta niitä voi muokata ja siirtää erikseen.

Vihreät viivat kertovat sijoittelusta

Kuva 3. Vihreät viivat kertovat tekstimerkintöjen sijoittelusta.

Keskitä objekti tai tekstimerkintä
Voit siirtää kaikkia objekteja paperin keskelle valitsemalla Keskitä ominaisuustyökaluriviltä. Jos paperin leveyttä muutetaan, objekti ei enää ole keskitettynä.

Katso: Objektin ominaisuuksien muokkaaminen.

KeskitäKeskitä
Liiku vain pysty-, vaaka- tai vinosuunnassaObjektin ominaisuuksien muokkaaminen.
Rajaa liikkuvuus -kuvakeRajaa liikkuvuus