Skip NavigationMenu

6.15 Vaihtelevan pistekorkeuden käyttäminen

Jotkin tulostimet tukevat vaihtelevaa pistekorkeutta.

Nämä löydät täältä.

Objektin ominaisuudet löydät täältä.

Pistekorkeus: viivat, rakenteet ja pinnat

Normaalisti objektit tulostetaan korkeinta pistekorkeutta käyttäen, sillä tämä antaa parhaan taktiilin tuloksen. Kuvatiedostojen ollessa kyseessä värit muunnetaan eri pistekorkeuksiksi niin, että vaaleat värit tulostetaan matalammalla korkeudella kuin tummat. Tämä on oletus ja voidaan valita valitsemalla Standardi.

Voit valita eri pistekorkeuden erilaisille objektin osille; ääriviivoille, sisäosalle ja, jos mahdollista, täyttötyylille (rakenne).

Voit muuttaa pistekorkeutta eri osille valitsemalla oikean vaihtoehdon joko objektin pikavalikosta tai ominaisuustyökaluriviltä. Viivojen korkeutta voi muuttaa myös Viivatyyli-ikkunassa, ja muiden osien korkeutta Täyttötyyli-ikkunassa.

Eri pistekorkeudet näytetään sinisen eri sävyillä: mitä vaaleampi sävy, sitä matalampi korkeus.

Jos kyseessä on kuvaaja, voit valita eri korkeuden myös ruudukkoviivoille. Oletuksena ruudukkoviivat ovat valmiiksi akseleita matalammat.

PistekorkeusViivan pistekorkeus Pinnan pistekorkeus Täyttötyylin pistekorkeus

Eri korkeudet näytetään sinisen eri sävyillä

Kuva 1. Eri korkeudet näytetään sinisen eri sävyillä.

Kuvaajien ruudukkoviivat ovat oletuksena akseleita matalammalla

Kuva 2. Ruudukot ovat matalammalla kuin akselit.

Kontrasti taktiilisen käytettävyyden kannalta

Vaikka pistekorkeus voidaan asettaa kahdeksaan eri arvoon, näiden arvojen välinen ero on todella pieni. Siksi suosittelemme useamman numeron eroa eri korkeuksien välillä.

Yhteensopivuus muiden tulostinten kanssa

Pistekorkeutta voi säätää vain, jos valittu tulostin tukee tätä ominaisuutta. TactileView ilmoittaa, jos valittu tulostin ei tue toimintoa, mutta mallissa on eri pistekorkeuksia. Tällöin pistekorkeus näytetään näytöllä eri sinisen sävyinä, mutta tulostettaessa kaikki pisteet ovat yhtä korkeita.

Tällöin voit muuttaa vain sellaisten objektien pistekorkeutta, joissa ei ole oletuskorkeutta. Jos asetat pistekorkeuden oletukseksi, sitä ei voi enää muuttaa, mikäli et vaihda tulostinta sellaiseen, joka tukee toimintoa.